برگشت کالا

باتوجه به این‌که کالاهای عرضه شده در کالا پیک شامل مواد‌غذایی و کالاهای فاسد‌شدنی و آرایشی / بهداشتی و ... می‌باشد، امکان برگشت کالاها فقط در موارد زیر وجود دارد.

1- تاریخ تحویل کالا بعد از تاریخ انقضای محصول باشد.

2- اگر کالا دارای اشکال و یا ایراد باشد باید حداکثر تا 2 روز کاری پس از دریافت کالا، به بخش پشتیبانی کالاپیک اطلاع داده شود تا مورد بررسی و کنترل قرار گیرد. در صورت تایید نقص، کالا تعویض خواهد شد و یا می توانید کالای خود را با کالای دیگری جایگزین نمایید و یا کلا سفارش خود را لغو نمایید. در این حالت که اشکال مورد تایید کالاپیک باشد هزینه های رفت و برگشت کالا مطابق با رسید پرداخت بعهده کالاپیک می باشد. برگشت کالا را می توانید تا 7 روز پس از تاریخ تحویل عودت دهید.

3- اگر مشخصات کالای دریافت شده با سفارش ثبت شده مغایرت داشته باشد باید حداکثر پس از 24 ساعت از دریافت کالا با بخش پشتیبانی کالاپیک تماس گرفته و مغایرت موجود را اعلام نمایید. پس از تایید بخش پشتیبانی مشروط بر آنکه سفارش به همان شکل اولیه عودت گردد و از آن استفاده نشده باشد کالا را به کالاپیک عودت دهید.

4- از تحویل گرفتن سفارش خود در صورتیکه شکل ظاهری بسته خراب باشد (آسیب دیدن بسته حین حمل و نقل) اجتناب کنید و با بخش پشتیبانی کالا پیک تماس بگیرید.  

5- کالای برگشتی می بایست به همان صورتی که تحویل داده شده مسترد گردد در غیر اینصورت امکان تعویض یا برگشت کالا منتفی می گردد.

ضمنا از برگشت کالا بدون هماهنگی با بخش پشتیبانی جدا خودداری فرمایید. آدرسی که می بایست کالا را برگشت دهید توسط بخش پشتیبانی به شما اطلاع داده خواهد شد. به طور کلی رویه برگشت کالا شامل تماس تلفنی و ارسال ایمیل با بخش پشتیبانی، تاییدیه بخش پشتیبانی و عودت نمودن سفارش به آدرس اعلامی کالاپیک می باشد.

درصورتیکه برگشت کالا مورد تایید بخش پشتیبانی کالاپیک باشد مبلغ سفارش مشتری حداکثر 5 روز پس از تایید به حساب اعلامی وی واریز خواهد شد.

خرید و ثبت سفارش

روش پرداخت و ارسال کالا

تغییر یا لغو سفارش