کمپین تندرستی

 

هر کمپین اهدافی دارد و برای رسیدن به آن اهداف باید برنامه ای داشته باشد. هدف کلی کمپین تندرستی گسترش سلامت و خوشبختی در فرد و جامعه است.

برنامه کمپین برای رسیدن به هدف آن بهره گیری از مدل تغییر رفتار آفام می باشد که تمرکز بر تغییرات رفتاری برای رسیدن به زندگی سالم با استفاده از چهار عنصر "آگاهی- فرصتها- انگیزه- مهارتها" دارد. هریک از این عناصر و نقش آنها در رواج تندرستی به شرح زیر می باشد.

آگاهی: لازم است در مورد ارتباط بین عادات و رفتارهای بهداشتی و شرایط سلامتی و همچنین مزایای روش زندگی سالم (تغذیه سالم، ورزش، تفریح و ...) آگاهی به فرد داده شود. بعنوان مثال آگاهی بخشی در مورد ارتباط بین کشیدن سیگار و سرطان ریه، ارتباط پرخوری و عدم تحرک با بیماریهای قلبی، تاثیر این عادات نامناسب بر شرایط سلامتی از قبیل فشار خون بالا و .... را می توان نام برد. اما همانطور که می دانیم آگاهی به تنهایی تاثیری بر تغییر عادات و رفتارهای ناسالم ندارد چه بسا خیلی از افراد دارای آگاهی نیز هستند ولی به تبعات عادات رفتاری خود بر سلامتشان بی تفاوت هستند لذا تاثیر این عامل بسیار کم می باشد.

فرصتها: فرصتها به محیط پیرامون ما اشاره می کند و اینکه شرایط فیزیکی و محیطی اطراف ما چگونه بر تغییر عادتهای ما تاثیر می گذارند. بعنوان مثال اگر فضای سبز در اطراف ما زیاد باشد قطعا میل به ورزش کردن و دویدن بیشتر می گردد یا عدم وجود مواد غذایی ناسالم در بازار موجبات خرید این نوع محصولات مضر را فراهم نمی سازد. این عامل بیشترین تاثیر را بر تغییرات رفتاری دارد.

انگیزه: ایجاد انگیزه به تنهایی نمی تواند در افراد تغییرات رفتاری را موجب شود لیکن تمرکز بر ارتباط بین سلامتی و شور و نشاط (داشتن احساسات بهتر، انرژی بیشتر، احساس خوب نسبت به خود داشتن) می تواند انگیزه لازم را برای تغییرات عادات بد ایجاد نماید. تاثیر این عامل کمی کمتر از عامل فرصتها می باشد.

مهارتها: ایجاد مهارتها برای اینکه فرد بداند چرا، چگونه، چه زمانی، کجا و با چه کسی باید تغییر کند الزامی است. در ایجاد مهارت هدف گذاری مولفه اساسی می باشد. هدف گذاری باعث موفقیت خیلی بیشتر در تغییر عادات رفتاری می گردد. 3 نوع هدف گذاری اصلی در این خصوص می توان تعیین کرد: اول رسیدن به آرزوها (مثلا دکتر شدن، ازدواج کردن .... ) دوم یادگیری (مثلا یادگیری در مورد یک موضوع بخصوص) سوم بهبود کارآیی (مانند ورزشهای منظم و یا رژیم غذایی سالم و ...) این عامل نیز تاثیر کمتری از عامل انگیزه دارد.

برنامه کمپین در قالب 4 عنصر معرفی شده فوق و جزییات بیشتر در بازه زمانی یک ماهه در شکل زیر نمایش داده شده است. این برنامه هر ماه برای افراد جدیدی که به کمپین می پیوندند تکرار می گردد. بستر ارتباطی افراد کمپین با سایت از طریق کانال تلگرام https://t.me/ourwellness می باشد.

 

 کمپین تندرستی