کمپین حفظ طبیعت

 

هر کمپین اهدافی دارد و برای رسیدن به آن اهداف باید برنامه ای داشته باشد. هدف کلی این کمپین حفظ طبیعت و برنامه های رسیدن به این هدف شامل موارد زیر می گردد:

1-    رعایت نظافت و بهداشت محیط

2-    حفظ درختان و فضای سبز و جنگلها

3-    هدر ندادن آب

4-    استفاده کمتر از مواد دیر تجزیه پذیر

5-    تفکیک زباله در مبدا و استفاده مجدد از مواد تفکیک شده

6-    اجتناب از مصرف بی رویه انرژیها (سوختهای فسیلی)

7-    ایجاد جنگلها و بیابان زدایی (کاشت درختان بیشتر)

8-    رواج کشاورزی ارگانیک و استفاده کمتر از سموم و آفت کشهای شیمیای و مخرب

9-    فرهنگ سازی مصرف محصولات ارگانیک (به اصطلاح دوستدار محیط‌زیست) و ترغیب تولیدکنندگان به تولید محصولات ارگانیک و طبیعی

متاسفانه در سالهای اخیر مصرف بی رویه آب در بخش کشاورزی و عدم مدیریت منابع آبی، کشورمان را تبدیل به کشوری کم آب نموده است و خطر از بین رفتن زیستگاهها و طبیعت و در نهایت بیابانزایی به شدت محتمل است. از اینرو برنامه کمپین تمرکز بر احیا خاک و زیر کشت بردن سطوح زیادی از خاک برای کشت گیاهان با ارزش افزوده بالا می باشد. مشارکت جمعی در این امر بسیار موثر و قطعا مفید خواهد بود.

بستر ارتباطی افراد کمپین با سایت از طریق کانال تلگرام https://t.me/saveourenvironment می باشد.