لیست محصولات تولید کننده گروه شرکت شهد زاگرس جهان بین

شرکت دانش بنیان تاسیس در سال 1386

تولید کننده مالت جو ، گندم جوانه زده ، آرد جو و فرآورده های آنها در خاورمیانه با نام تجاری به مالت 

واقع در پارک علم و فن آوری استان چهار محال و بختیاری

تعداد کارکنان 70 نفر

دارای استاندارد ISO 9001:2008 ، 2005ISO 22000: ،HACCP و آرم حلال

بیشتر

این تولیدکننده هیچ محصولی ندارد.